Tronoša
Manastir Tronoša
XIV vek
Manastir Tronoša se nalazi 23 km od Banje Koviljače, na putu za Valjevo.
Prema predanju, izgradnja manastira se vezuje za kralja Dragutina. Kralj je počeo podizati manastir, ali ga je smrt pretekla, pa je izgradnju završila njegova žena Katelina 1317. godine.
Za vreme Turaka Tronoša je paljena nekoliko puta, rušena i pljačkana. Obnovljena je 1833. godine uz pomoć kneza Miloša. Iste godine Nikola Janković radi duborez na ikonostasu, kao i većinu ikona. U 19. veku hramu je sa zapadne strane dozidan zvonik sa visokim tornjem u baroknom stilu.
Opširnije