Memorijalni muzej bitke na Drini u Banji Koviljači
Memorijalni muzej bitke na Drini u Banji Koviljači

Memorijalna galerija bitke na Drini 1914. je muzejska postavka u spomen na odbranu Srbije u Prvom svetskom ratu i malo zaboravljenu Bitku na Drini, koja se nalazi u Banji Koviljači.

Podstaknuti time da Bitka na Drini, neopravdano pada u zaborav i da joj se ne daje pravi značaj, grupa entuzijasta i poštovaoca su 2012. godine osnovali Udruženje građana istoimenog naziva. Ideja je bila da se osnuje postavka koja bi podsećala na događaje sa početka Prvog svetskog rata koji su se dešavali u neposrednoj okolini Banje Koviljače. Galerija je osnovana iste 2012. godine u zgradi stare pošte, sa privremenom postavkom, na površini od 68m², da bi 2014. godine postavka bila proširena na 110m² i dopunjena novim eksponatima.

Posetioci mogu da vide razne eksponate od delova granata, delova srpskih i austrougarskih pušaka, sablji, poneki neopaljen metak, čuturice, čaure, gelere, do bajoneta nađenih na Gučevu i Mačkovom kamenu, kao i pušaka izvađenih iz reke Drine.