Vukov dom kulture
Vukov dom kulture
u Loznici

Vukov dom kulture je završen 7.11.1937. godine. Tog dana Dom je osvećen i predat na upravljanje prosvetnom društvu Karadžić. Ovo društvo je najstarije u oblasti kulture u Jadru. Osnovano je 1868.god. u Loznici kao Podrinska sloga koja je objedinjavala nekoliko kulturnih ustanova: čitaonicu sa bibliotekom, pozorište, hor. Osnivač je prota Ignjatije - Ignjat Vasić. Posle njegove smrti 1888.god. dolazi do malog prekida u radu. Godine 1892. stari članovi obnovili su pevačko društvo, kojem su iz pijeteta Vuku Karadžiću, dali ime Karadžić.
Namena Doma najbolje se vidi na osnovu prostora koji je stvoren: reprezentativna Vukova narodna knjižica, Muzej sa stalnim i povremenim postavkama, sala za čitaonicu i predavanja narodnog univerziteta, velika sala za koncerte i pozorišne predstave, odelenje za filmsku aparturu. Danas su to prostorije KUD "Karadžić" i Kulturno-obrazovnog centra "Vuk Karadžić".
Svojom fasadom Dom govori o nameni, a veličinom (u ono vreme) i lepotom služi za ukras ne samo Loznice nego i čitavom Podrinju.