Reka Drina

Legendarna i gotovo mitska reka koja nastaje spajanjem dvaju planinskih reka Pive i Tare kod Šćepan polja protiče neposredno kraj Banje Koviljače, Loznice i Lešnice u dužini 30 km. Zahvaljujući velikom padu ova brza reka ima ogroman vodeni i energetski potencijal a naše područje čini jednim od najgogatijih vodenim resursima.

Posebno bogatsvo Drine predstavlja njen biljni i životinjski svet a drinski šljunak najcenjeniji je u gradjevinarstvu. U bistroj Drinskoj vodi može se loviti: mladica, lipljan, škobalj, klen, som, štuka.

Za turiste nezaobilazna je Žićina plaža upravo kod Banje Koviljače i smatra se jednom od najlepših i najdužih u Srbiji.

Krajem jula ili početkom avgusta u zavisnosti od kalendara održava se značajna mainfestacija Drinska regata koja iz godine u godinu okuplja hiljade aktivnih učesnika koji se spuštaju plovilima od Malog Zvornika ali i onih koji ih prate i dočekuju na plaži uz brojne priredbe i zakuske.

Organizuju se razna sportska takmičenja kao i splavarenja i vožnja čamcem, a možete uživati i u romantničoj večeri pored reke u nekim od brojnih restorana gde se služi isključivo sveže upecana riba i riblji kotlić.

Jugoistočni deo planine se zove Kulište i sastavljen je od palezojskih škriljaca, preko kojih su nataloženi krečnjaci sa naslagama antimona. Od peščara i konglomerata preko kojih leže krečnjaci sve do vrha, sastoji se severozapadni deo ove planine.

Mnogi potoci sa Gučeva otiču ka Jadru i Drini.

Planina Gučevo ušla je u sve naše istorijske zapise posle Prvog svetskog rata kada je na njenim obroncima vođena prva rovovska bitka na svetu.

Znamenito mesto jeste Spomen-kosturnica na Gučevu u kojoj su sahranjeni posmrtni ostaci srpskih i austrougarskih ratnika, izginulih na ovom prostoru 8. septembra 1914., na početku Prvog svetskog rata tokom Bitke na Drini koja je trajala 55 dana. Izgradnju Spomen piramide sa kosturnicom na platou započela je austrougarska vojska tokom Prvog svetskog rata i nije je dovršila. Udruženje rezervnih oficira i ratnika je sakupilo 3200 posmrtnih ostataka, pronađenih na prostoru Gučeva, u zajedničku kosturnicu, 1929. godine. Spomenik je u obliku piramide, visok 16,85 m, sastavljen od kamenih blokova. Osnova piramide je u obliku kvadrata, sa ispustima na sve četiri strane tako da se u osnovi spomenika obrazuje krst. Na zapadnoj strani piramide postavljen je lovorov venac urađen od belog mermera sa krstom u sredini. Na njenom vrhu je dvoglavi orao raširenih krila, isklesan od belog mermera.

Nedaleko od spomenika izgrađen je planinarski objekat i turističko-ugostiteljski objekat. Na ovoj planini je veoma dobro razvijen turizam i nalazi se među prve četiri turističke destinacije u Srbiji.

Netaknuta priroda, guste bukove šume, čist vazduh, uredjene staze i tereni, kao i ugostiteljske ponude čine da ova planina postaje sve atraktivnija za pešake, planinare, bicikliste, bajkere, džipove, ekstremne sportove, paraglajding, preventivne zdravstvene programe, skupljanje lekovitog bilja, jestivih gljiva i šumskih plodova, izletnički turizam, pripreme sportista, izvidjače, rekreativnu nastavu za djake, edukacije i tim bilding. Udaljenost od Banje Koviljače je 10 km.