Seoski turizam

Tradicija se u ovim krajevima i spominje i živi, a dokaz su brojna seoska domaćinstva čije su kapije otvorene turistima.

Najpoznatija su Etno selo “Sunčana reka” u Banji Koviljači, “Konak Milica” i “Konak Mišić” u Tršiću, “Tronoški vajati” u Koreniti, Etno selo “Milutinović” u Trbušnici idr.

Domaćini su vredni i gostoljubivi, objekti lepo uredjeni, služi se raznovrsna zdrava hrana i hladna izvorska voda.

Seoski turizam